ENTRAR

SECRETARÍA TÉCNICA

Vibo Congresos
Plaça d'Europa, 17-19 · Edificio Orizonia
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 5101005 / Fax 93 5101009
secpal2012@vibocongresos.com